Вече сме още по-модерни, вижте новите попълнения в семейството на „ЛИНА”

„През последните месеци в лаборатория „ЛИНА”  бе извършено поредното обновяване на техническата база. То е в съответствие с разбирането ни, че трябва да предлагаме на пациентите си най-високо качество, сигурност и надеждност на резултатите в съответствие със световните стандарти и прилагайки най-съвременните лабораторни технологии”, споделя  д-р Пламена Хараланова, специалист „Клинична лаборатория” в МДЛ „ЛИНА”. Медицинската лаборатория е една от най-модерните в страната, защото държи на прецизността, опитния медицински екип, като  едновременно с това постоянно въвежда нови тестове, изследвания и инвестира в апаратура.

Ето кои са новите апарати, с които „ЛИНА” става още по-модерна:

Хематологичен анализатор Sysmex XN – 1000

Той представлява компактна система  за 5- типно апаратно диференциране на белите кръвни клетки с най-съвременна методика (флуоресцентна флоуцитометрия). Благодарение на нея, освен стандартните параметри на една кървна картина, получавани от аналогични хематологични анализатори, е възможно  да се  разпознават и изброяват и някои от по-младите и незрели бели кръвни клетки, които нормално не се срещат в кръвта на здрави хора. Апаратът има възможност  за изброяване на ретикулоцити (млади еритроцити) и на еритробласти (ядроносни еритроцити, предшественици на зрелите червени кръвни клетки).

Тeзи възможности превръщат Sysmex XN – 1000 в  безспорен лидер сред хематологичните анализатори и  незаменим помощник при ранната диагностика на редица хематологични заболявания. 

Автоматичният коагулометър ACL Top 500 CTS е другата гордост на лабораторията. Благодарение на него бързо и точно могат да се изследват показателите на кръвосъсирването- протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време (APTT), фибриноген, фактори на кръвосъсирването.Така, пациентите, на които се налага стриктно да контролират приложената им антикоагулантната терапия със синтром или хепарин, могат да разчитат на прецизна диагностика.

На него могат да се изследват и редица фактори, имащи отношение към повишена съсирваемост на кръвта като протеин S,  протеин С, фактор V Leiden, хомоцистеин както и да се диагностицира един  от редките, но застрашаващи живота странични ефекти от приложението на хепарин, а именно хепарин индуцираната тромбоцитопения. Притежавайки такъв модерен апарат, лаборатория "ЛИНА" може да откликне на всички нужди на своите пациенти при диагностиката на нарушенията на хемостазата.

 Анализатор  Cobas e 411 е най-новият член от семейството имунологични анализатори. Той използва най- прецизната технология за имунологичен анализ- електрохемилуминисценция. На него могат да се извършват широка гама от имунологични тестове - хормони, туморни маркери, маркери на остеопорозата, вирусологични и сърдечни маркери, витамини и редица други тестове.Заедно с двете интегрирани ситеми Cobаs 6000, този апарат допринася за бързата и точна диагностика, на която могат да разчитат пациентите на „ЛИНА”.