Диагностичните пакети в МДЛ „Лина” са създадени  за улеснение  на пациентите. В тях са групирани най-често търсените диагностично значими лабораторни изследвания, тестове, маркери и показатели, които допринасят за детектирането и проследяването на определени здравословни проблеми и състояния.

При ползването на диагностичен пакет, пациентите спестяват между 20% - 45% от единичната цена на включените в него изследвания.

Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 38 Пакет пълно изследване на кръв и урина 38.00лв.
[title_1] 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - жени 45.00лв.
[title_1] 45 Пакет пълно изследване на кръв и урина - разширен - мъже 45.00лв.
[title_1] 15 Пакет стандартно изследване на кръв и урина 15.00лв.
[title_1] 40 Пакет щитовидна жлеза 40.00лв.
[title_1] 48 Пакет щитовидна жлеза - разширен 48.00лв.
[title_1] 54 Пакет женски полови хормони 54.00лв.
[title_1] 62 Пакет женски полови хормони - разширен 62.00лв.
[title_1] 60 Пакет полово-трансмисивни 60.00лв.
[title_1] 30 Пакет сърдечна дейност 30.00лв.
[title_1] 9 Пакет бъбречна функция 9.00лв.
[title_1] 28 Пакет бъбречна функция - разширен 28.00лв.
[title_1] 14 Пакет чернодробна функция 14.00лв.
[title_1] 30 Пакет чернодробна функция - разширен 30.00лв.
[title_1] 62 Пакет Черен дроб - Хепатит 62.00лв.
[title_1] 9 Пакет мастна обмяна 9.00лв.
[title_1] 25 Пакет хипертония 25.00лв.
[title_1] 17 Пакет електролити 17.00лв.
[title_1] 19 Пакет Метаболитен скрининг 19.00лв.
[title_1] 30 Пакет контрол при диабет 30.00лв.
[title_1] 33 Пакет контрол при диабет - разширен 33.00лв.
[title_1] 38 Пакет Инсулинов профил - трикратен 38.00лв.
[title_1] 26 Пакет кортизолов профил 26.00лв.
[title_1] 30 Пакет анемия 30.00лв.
[title_1] 73 Пакет анемия-разширен 73.00лв.
[title_1] 25 Пакет предоперативен минимум 25.00лв.
[title_1] 27 Пакет остеопороза 27.00лв.
[title_1] 52 Пакет остеопороза -разширен 52.00лв.
[title_1] 43 Пакет бременност - първа регистрация 43.00лв.
[title_1] 79 Пакет бременност - първа регистария - Разширен 79.00лв.
[title_1] 14 Пакет проследяване на бременност 14.00лв.
[title_1] 34 Пакет бременност - консултация 34.00лв.
[title_1] 104 Пакет бременност - разширен 104.00лв.
[title_1] 12 Пакет прекъсване на бременност 12.00лв.
[title_1] 25 Пакет Мононуклеоза 25.00лв.
[title_1] 13 Пакет Фитнес старт 13.00лв.
[title_1] 58 Пакет Фитнес старт - разширен 58.00лв.
[title_1] 26 Изследване за детска градина (пълен пакет) 26.00лв.
[title_1] 16 Изследвания за детска градина (съкратен пакет) 16.00лв.
[title_1] 13 Ветеринарен диагностичен пакет 13.00лв.