Метод:  Високочувствителен  Real -Time PCR          
Качествен тест за откриване на ДНК на Хламидия трахоматис.
Условия и изисквания :
Жени- изследването се извършва между 8 и 20 ден от менструалния цикъл. Не се препоръчва използването на вагинални душове, тампони и вагинални медикаменти най-малко 48 часа преди пробовземането.
Мъже- Простатен секрет и  екулат се отделят в стерилен контейнер след тридневно въздържание.Урина- необхоними са 20-40 мл, първа струя от първа сутрешна урина.
Пробите за ДНК се доставят веднага в лабораторията или се съхраняват на 2-8 градуса до 24 часа.
 

Цена: 
35.00лв.
Време за изпълнение: 
до три работни дни
Условия и изисквания: 
Няма
Материал за изследване(проба): 
Цервикален секрет+венозна или капилярна кръв
Вид изследване: 
ДНК диагностика
Оценка (9 гласа)