Токсоплазмозата, широко разпространена при хората и животните, се причинява от вътреклетъчния паразит Токсоплазма гондии. Протича най-често асимптомно или или със самоограничаваща се симптоматика – лимфоаденопатия, фебрилитет, отпадналост. В случаи на вродена токсоплазмоза и на придобита при имунокомпрометация се развива тежко заболяване.

 За диагностика на токсоплазмоза ключово е провеждането на имунологични изследвания.  ELISA IgG и ELISA IgM са най-често ползваните методи за откриване на антитоксоплазмени антитела в серума на пациента.

Цена: 
17.00лв.
Време за изпълнение: 
до края на работния ден или на следващия
Условия и изисквания: 
През целия работен ден
Материал за изследване(проба): 
Венозна или капилярна кръв
Оценка (4 гласа)