EUROBlotOne е съвременен високотехнологичен апарат, който рабои на принципа на имуноблот технологията. С него  се иследват не само алергични заболявания, но също така и автоимунни.