QuantGene 9600 Bioer Technology

Система за PCR анализи в реално време, предназначенa за изследване на 96 проби. Апаратът  разполага с 5 оптични канала, ефективна система за контрол на температурата, лесен за употреба софтуер за анализ.

Gentier 96E - real-time PCR

Системата за PCR анализи в реално време е най-новото поколение технология на Tianlong Technology. Този апарат има множество предимства, като ефективна система за контрол на температурата и оптоелектронна система и мощен и лесен за употреба софтуер за анализ.

Sa Cycler 96 Sacace Biotechnologies (2 броя)

Sa cycler 96 PCR система в реално време се използва за качествен и количествен анализ на ДНК и РНК, съсредоточени в сферата на: човешката генетика, oткриване на патогени, количествено определяне и генотипизиране; комплексно тестване на бактериални общности.

Автоматизирана система за подготовка на проби за PCR

Системата извършва самостоятелно изготвяне и накапване на реагентите за PCR, заедно с изолираната РНК директно в PCR епруветките. Производителността ѝ е 96 проби за време под 10 минути.

Auto - Pure 32 A Allsheng (4 броя)

Auto - Pure 32 A е автоматичнa система за екстракция на нуклеинови киселини  (ДНК и РНК)  от голямо разнообразие от проби.

Sa Mag 12 Sacace Biotechnologies ( 2 броя)

Sa Mag 12  е автоматично оборудване за екстракция на нуклеинови киселини, което ефективно извлича ДНК / РНК от голямо разнообразие от проби.

Gentier 48E - real-time PCR

Системата за PCR анализи в реално време е най-новото поколение технология на Tianlong Technology, предназначенa за изследване на 48 проби. Този апарат има 4-канална едновременна детекция. 

 

VARIANT II TURBO HbA1c

Апаратът на фирма BIO-RAD е предназначен за количествено определяне на гликиран хемоглобин /HbA1c/ в пълна кръв, посредством високоефективна йонообменна течна хроматография (HPLC).

Medonic M-series-M32

Лаборатория „ЛИНА“ добави към набора си от хематологични  анализатори  и новия модел на Medonic M-series-M32 на компанията Boule Diagnostics AB.

Cobas 8000

Това е най-новият член на модулните системи на фирма  Roche, с който  разполага лаборатория „ЛИНА“. Той се състои от няколко модула, които осигуряват много висока производителност на различни по вид тестове от един контейнер за проби.

ALEX – Allergy Explorer

ALEX – Allergy Explorer е първият инвитро мултиплексен алергичен тест, позволяващ едновременното количествено определяне на тотално ИгЕ (tIgE)  и специфични ИгЕ (sIgE) към широка гама от алергени - екстракти и алергенни молекули (отделни компоненти от алергенните екстракти).

Автоматизирана система EUROBlotOne

EUROBlotOne е съвременен високотехнологичен апарат, който рабои на принципа на имуноблот технологията. С него  се иследват не само алергични заболявания, но също така и автоимунни.

Апарат за гликиран хемоглобин D-10

Апарат за гликиран хемоглобин D-10

Определянето  на стойностите на гликирания хемоглобин е златен стандарт за оценка на гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет. В Медицинска лаборатория „ЛИНА” изследването на този показател се извършва на модерния апарат D-10.

Анализатор Cobas e 411

Анализатор  Cobas e 411 е най-новият член от семейството имунологични анализатори. Той използва най- прецизната технология за имунологичен анализ- електрохемилуминисценция.

Автоматичният коагулометър ACL Top 500 CTS

Благодарение на него бързо и точно могат да се изследват показателите на кръвосъсирването- протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време (APTT), фибриноген, фактори на кръвосъсирването.

Хематологичен анализатор Sysmex XN – 1000

Хематологичен анализатор Sysmex XN – 1000 представлява компактна система  за 5- типно апаратно диференциране на белите кръвни клетки с най-съвременна методика (флуоресцентна флоуцитометрия).

Автоматизиран анализатор за определяне на СУЕ - Roller 20 MC

Автоматизиран анализатор за определяне на СУЕ - Roller 20 MC

Автоматизираният анализатор за определяне на СУЕ - Roller 20 MC на италианската марка ALIFAX, използва най-новата  технология за анализ на скоростта  на утаяване на еритроцитите, като резултатът от изследването излиза за 20 секунди.

Aнализатор за откриване на бактерии в урината HB&L Uroquattro Light

Aнализатор за откриване на бактерии в урината HB&L Uroquattro Light

Медицинска лаборатория „ЛИНА“ разполага с  анализатор за откриване на бактерии в урината HB&L Uroquattro Light. Благодарение на съвременната технология, използвана в него, се наблюдават фазите на растеж на бактериите и се проследява количеството им в реално време.

Selectra ProM Back - ELITech Clinical Systems

Химически анализатор Selectra ProM поставя нови стандарти в класа на компактните измервателни инструменти с иновативния си дизайн.

Hematology analyzers / Swelab Alfa Plus Cap

 Hematology analyzers / Swelab Alfa Plus Cap

Система за обработка на изследваните кръвни образци със затворени контейнери, избявайки дори и минимално замърсяване на пробите.

Abacus 5 / Diatron Group

Abacus 5 е най-модерният модел от цялата серия хематологични анализатори на компанията Diatron, работещ на базата на патентована лазерно-оптична технология. Тази система осигурява прецизно и ефективно изследване на пробите.

Analyzer for immunoassay testing / DIASORIN LIAISON

Analyzer for immunoassay testing / DIASORIN LIAISON

Анализатор за имунолигични изследвания Liaison съчетава работен модул с различни функции и възможност за множество типове изследвания. Всичко това води до висока ефективност и бърза обработка на резултатите.

VITEK 2® Compact / BIOMERIEUX

VITEK 2® Compact
 
 
Автоматизиран ID/AST интструмент.

Компактно и бързо решение за точен анализ на микробиологични проби и експертно решение за резистентност към антибиотици - ID/AST

 

  • Напълно автоматизиран и ефикасен

ThinPrep 2000 Processor / Cytyc

ThinPrep 2000 Processor

Медицинска лаборатория „ЛИНА”  разполага с модерния апарат за изследване на намазки ThinPrep 2000 на марката Cytyc Corporation. Освен разчитане на пробата, всяка от пациентките получава и диск със снимки, който й позволява да проследява състоянието си в течение на времето.

SQA-V™ Gold Automated Semen Analyzer / Medical Electronic Systems

Медицински анализатор на американската компания Medical Electronic Systems, предназначен за акуратно и бързо изследване на семенна течност по всички възможни показатели за по-малко от 2 минути.

EUROIMMUN Analyzer I-2P

Напълно автоматизиранaта система EUROIMMUN Analyzer I-2P се използва за изследвания на биологични проби, базирани на метода ELISA.

 

Automatic biochemistry analyzer / 800 tests/h | AU480 / BECKMAN COULTER

Automatic biochemistry analyzer / 800 tests/h | AU480 / BECKMAN COULTER

Автоматизиран биохимически анализатор, съчетаващ множество съвременни функции за улеснено и висококачествено изследване. Бърз и технически напреднал уред, осъществяващ до 800 теста на час.

Genio Interlab Electrophoresis

електро фореза с невероятно висока прециност

 

Уникална самостоятелна система, конструирана в досега немислимо малко пронстранство.

С помоща на електро-магнитната глава задвижвана от механична ръка, апаратът извършва електро фореза с невероятно висока прециност.

UniCAP 100

UniCAP 100

UniCAP 100 е интегрирана лабораторна система, специално конструирана за тестови, клинични лаборатории. Апаратът предоставя напълно автоматизирани тестове за алергии, като се грижи както за тествания материал, така и за реагента посредством специално отделение.

CELL-DYN 3700

едновременно лазерни и импедансни измервания на бели кръвни телца

CELL-DYN 3700 предлага напреднали диагностични възможности на клиничните лаборатории. Инструментът извършва едновременно лазерни и импедансни измервания на бели кръвни телца.

IMMULITE 2000

IMMULITE 2000

IMMULITE 2000 е напреднала имунологична система, проектирана специално за максимална ефектовност и консолидация, в средни и големи лаборатории.Апаратът комбинира имунологични тестове и тестове за алергии, като така допринася за максималната ефективност в лабораторията.