Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 80 PCR тест за коронавирус COVID-19 Коронавирус COVID-19 PCR 80.00лв.
[title_1] 75 PCR coronavirus - 4 75.00лв.
[title_1] 70 PCR coronavirus - 5 70.00лв.
[title_1] 15 Бърз антигенен тест ( COVID-19 Ag) Коронавирус антиген (COVID-19 Ag) 15.00лв.
[title_1] 94 COVID-19 + грип А + грип В PCR 94.00лв.
[title_1] 33 Коронавирус антиген ( COVID-19 Ag), Грип А и В 33.00лв.
[title_1] 19 Количествен тест за антитела COVID-19 SARS-COV-2 TrimericS IgG количествен 19.00лв.
[title_1] 19 anti -SARS -CoV-2 IgG S (количествен) - Roche 19.00лв.
[title_1] 12 Рош Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) 12.00лв.
[title_1] 50 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgА + IgG) 50.00лв.
[title_1] 30 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgA) 30.00лв.
[title_1] 30 Anti – SARS-CoV-2 ELISA (IgG) 30.00лв.
[title_1] 38 Вирус-неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT) 38.00лв.
[title_1] 23 Вирус-неутрализиращи антитела скрининг (anti SARS-CoV-2-VNT) 23.00лв.
[title_1] 28 Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgM + IgG) - бърз тест 28.00лв.
[title_1] 93 Клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2 93.00лв.
[title_1] 20 СПИН (HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies) 20.00лв.
[title_1] 12 HBsAg ( Хепатит B ) Aвстралийски антиген 12.00лв.
[title_1] 47 HBsAg количествено измерване 47.00лв.
[title_1] 155 Хепатит В колич. ДНК (HBV DNA quantitative PCR ) 155.00лв.
[title_1] 17 anti-HBs 17.00лв.
[title_1] 20 anti-HBc IgM 20.00лв.
[title_1] 20 anti-HBc total 20.00лв.
[title_1] 17 HBe Ag 17.00лв.
[title_1] 17 anti-HBe 17.00лв.
[title_1] 15 Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) антитела Хепатит С 15.00лв.
[title_1] 160 HCV колич. РНК ( RNA quantitative PCR ) 160.00лв.
[title_1] 17 Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 17.00лв.
[title_1] 20 Хепатит А ( anti-HAV total ) 20.00лв.
[title_1] 20 Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 20.00лв.
[title_1] 20 Хепатит D ( anti-HDV total ) 20.00лв.
[title_1] 30 Изследване на Anti HEV IgM 30.00лв.
[title_1] 27 Изследване на Anti HEV IgG 27.00лв.
[title_1] 17 Рубеола ( Rubella IgM ) 17.00лв.
[title_1] 17 Рубеола ( Rubella IgG ) 17.00лв.
[title_1] 35 Морбили ( anti-Measles IgM ) 35.00лв.
[title_1] 35 Морбили ( anti-Measles IgG ) 35.00лв.
[title_1] 35 Паротит ( anti-Mumps IgM ) 35.00лв.
[title_1] 35 Паротит ( anti-Mumps IgG ) 35.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) 17.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgM ( anti-CMV IgM) 17.00лв.
[title_1] 12 Епщайн-Бар вирус (anti EBV IgM) Инфекциозна мононуклеоза 12.00лв.
[title_1] 12 Епщайн-Бар вирус ( anti-EBV IgG ) 12.00лв.
[title_1] 27 Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgG ) 27.00лв.
[title_1] 27 Варицела зостер вирус ( anti-VZV IgM ) 27.00лв.
[title_1] 22 Херпес Симплекс тип1 IgM (anti-HSV 1 IgM ) 22.00лв.
[title_1] 22 Херпес Симплекс тип 1 IgG ( anti-HSV 1 IgG ) 22.00лв.
[title_1] 22 Херпес Симплекс тип 2 IgM ( anti-HSV 2 IgM ) 22.00лв.
[title_1] 22 Херпес Симплекс тип 2 IgG ( anti-HSV 2 IgG ) 22.00лв.
[title_1] 39 Херпес Симплекс тип 1 IgG и IgM 39.00лв.
[title_1] 39 Херпес Симплекс тип 2 IgG и IgM 39.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis IgM 14.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis IgG 14.00лв.
[title_1] 14 Chlamydia trachomatis Ig A 14.00лв.
[title_1] 35 Chlamydia pneumoniae IgM 35.00лв.
[title_1] 40 Chlamydia pneumoniae IgG 40.00лв.
[title_1] 25 Mycoplasma pneumoniae IgM 25.00лв.
[title_1] 35 Mycoplasma pneumoniae IgG 35.00лв.
[title_1] 14 Хламидия трахоматис - ендоцервикален секрет 14.00лв.
[title_1] 14 Хламидия трахоматис - уретрален секрет 14.00лв.
[title_1] 33 Ку треска ( Coxiella burnetii IgM ) 33.00лв.
[title_1] 33 Ку треска ( Coxiella burnetii IgG ) 33.00лв.
[title_1] 55 Ку треска (Coxiella burnetii) Доказване на ДНК с PCR 55.00лв.
[title_1] 23 Марсилска треска ( R.conori IgM ) 23.00лв.
[title_1] 23 Марсилска треска( R.conori IgG) 23.00лв.
[title_1] 26 Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgM ) 26.00лв.
[title_1] 21 Коксаки вирус ( Coxsackie virus IgG ) 21.00лв.
[title_1] 20 Грипни вируси А/В ( носен секрет ) 20.00лв.
[title_1] 27 Грип А IgM ( anti Influ A IgM) 27.00лв.
[title_1] 27 Грип B IgM ( anti Influ B IgM ) 27.00лв.
[title_1] 14 Ротавирус 14.00лв.
[title_1] 22 Рота Аденовирус 22.00лв.
[title_1] 27 Рота-адено-астро-норовирус (фецес) Изследване за вирусни гастроентерити 27.00лв.
[title_1] 38 Parvovirus B19 IgM 38.00лв.
[title_1] 60 anti - TO.R.C.H Immunoblot IgG (panel) 60.00лв.
[title_1] 60 anti - TO.R.C.H Immunoblot IgM (panel) 60.00лв.
[title_1] 160 HDV RNA ( RT-PCR) 160.00лв.