Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 6 Изследване за сифилис (Wasserman) RPR Carbon 6.00лв.
[title_1] 12 Syphilis ( TPHA) 12.00лв.
[title_1] 16 Syphilis – Treponema Screen Антитела IgM, IgG 16.00лв.
[title_1] 22 Изследване за Лаймска болест IgM (Borrelia IgM) 22.00лв.
[title_1] 22 Изследване за Лаймска болест IgG (Borrelia IgG) 22.00лв.
[title_1] 58 Лаймска болест (Borrelia) IgG Immunoblot 58.00лв.
[title_1] 58 Лаймска болест (Borrelia) IgM Immunoblot 58.00лв.
[title_1] 28 Изследване за Хеликобактер пилори (дихателен тест) 28.00лв.
[title_1] 15 Изследване за Хеликобактер пилори IgA 15.00лв.
[title_1] 15 Изследване за Хеликобактер пилори IgG 15.00лв.
[title_1] 33 Изследване за Хеликобактер пилори (Антигени) 33.00лв.
[title_1] 45 Фелиноза (болест на котешкото одраскване) 45.00лв.
[title_1] 33 Туларемия (серологично изследване) 33.00лв.
[title_1] 33 Бруцелоза (серологично изследване) 33.00лв.
[title_1] 31 Листериоза (серологично изследване) 31.00лв.
[title_1] 33 Лептоспирози (серологично изследване) 33.00лв.
[title_1] 20 Йерсиния ( Anti Yersinia IgG ) 20.00лв.
[title_1] 20 Йерсиния (Anti Yersinia IgA) 20.00лв.
[title_1] 21 Anti -B.pertissis Toxin IgG 21.00лв.
[title_1] 21 Anti -B.pertissis Toxin IgA 21.00лв.
[title_1] 28 Изследване на кърлеж за заразеност с Борелия 28.00лв.