Изследане за ракови образования чрез туморни маркери

Изследването на туморни маркери (онкомаркери) представлява вид изследване на кръвта. Наричат се още серумни туморни маркери или онкомаркери. Туморните маркери включват в себе си вещества, които спомагат за детектирането при появата на някакъв вид тумор в тялото.

Туморните маркери са един от критериите и доказателствата за наличие или липсата на онкологичен процес. При пациентите с рак туморните маркери показват по-високи от нормата стойности. Съществуват различни видове туморни маркери, тъй като различните видове рак произвеждат различни серумни вещества, определяни като съответния туморен маркер.

Видове туморни маркери

Всеки вид онкомаркер съответства на определен орган, т.е. той е органоспецифичен.

Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 17 Изследване на CEA (карциноембрионален антиген) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на total PSA (общ простатно-специфичен антиген) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на free PSA (свободен простатно-специфичен протеин) 17.00лв.
[title_1] 32 % free PSA/total PSA 32.00лв.
[title_1] 17 Изследване на СА 125 17.00лв.
[title_1] 20 Изследване на SCC (сквамоцелуларен карциномен антиген) 20.00лв.
[title_1] 17 Изследване на CA 15-3 17.00лв.
[title_1] 20 Изследване на СА 72-4 20.00лв.
[title_1] 17 Изследване на CA-19-9 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на AFP 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване на HCG (човешки хориогонадотропин) 17.00лв.
[title_1] 18 Изследване на HTG (тиреоглобулин) 18.00лв.
[title_1] 35 Изследване на Calcitonin (Калцитонин) 35.00лв.
[title_1] 20 Изследване на b2 микроглобулин 20.00лв.
[title_1] 20 NSЕ - Neuron specific enolasе (неврон-специфична енолаза) 20.00лв.
[title_1] 18 Изследване на CYFRA 21-1 18.00лв.
[title_1] 70 Изследване на M2-PK (пируват киназа изоензим М2) 70.00лв.
[title_1] 65 Изследване на HE4 (Human epididimal protein 4) 65.00лв.
[title_1] 78 Изследване ROMA (Алгоритъм за оценка на риска от злокачествен овариален карцином) 78.00лв.