Доц. д-р  Светлозар Петров Балев, дм,
Началник “Лаборатория по Клинична Имунология“ при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна и  катедра по „Клинични Медицински науки“ - УНС “Вътрешни болести”при МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Роден 1951 г. във Варна, завършил е “II Математическа гимназия”-Варна 1969г., и ВМИ – Варна 1975 г.
1979-1982 г. докторска дисертация в Чешка академия на науките – Прага, ЧССР.
Голямата част от професионалното му развитие е в  ВМИ –Варна и УМБАЛ”Св. Марина”, като последователно е асистент в Кожна клина, гл. асистент в ЦНИЛ (централна научно-изследователска лаборатория)- сектор имунология и  доцент 2007г.
1992 г. основава  и ръководиЛабораторията по клинична имунология в  МБАЛ”Св. Марина” Варна.
1994 г. специалност имунология, по-късно здравен мениджънт.
Специализирал е  лабораторна и експериментална имунология –Прага-ЧССР, флоуцитометрия -Хайделберг-ГФР, радиоизотопна диагностика София и др.
Научните интереси  са основно в областта на клиничната имунология и патология, автоимунитет и др.