През 1991год. завършва медицина в МУ - Варна. 1997год. - придобива специалност ,,Клинична лаборатория" от МУ - София. 

1991-1992г. - Специализирана болница за белодробни болести - с. Радунци, Хасковска област - Клинична лаборатория -лекар.

1992-1995г. - Общинска болница - гр. Карнобат като Клиничен лабораторен лекар.

Участва в редица симпозиуми, конференции, тематични курсове и Конгреси по Клинична лаборатория. Взима участие във външна оценка на качеството към Българското дружество по Клинична лаборатория.