Д-р Васил Милтиядов Костадинов е член на УС на Асоциацията на здравните мениджъри в България и Управител на МДЛ "Лина" ЕООД.

През 1991 г. завърша ВМИ - Варна ( дн. МУ " Проф. д-р Параскев Стоянов).

Специлист  "Клинична лаборатория".