Завършва медицина през 2015г. в Медицински факултет на Тракийски университет Стара Загора. Започва специализация през 2015г.