Д-р Здравка Георгиева завършва магистратура по медицина в  МУ "Проф.Д-р Параскев Стоянов" - Варна през 1997 г. През 2009 г. придобива специалност "Клинична лаборатория". Работила е като лекар-ординатор към ЦСМП-гр.Бургас.

От 2007 г. е специалист "Клинична лаборатория" в МДЛ "ЛИНА".