Д-р Иван Макавеев завършва Медицински университет – Плевен през 2005г. От 2006г. до 2009г. специализира „Медицинска паразитология” в  УМБАЛ – „Георги  Странски“ – Плевен. От 2010г. до 2019г. работи във ВМА – София – Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение по превантивна медицина –Плевен. В този период той е зам.-началник на отделението.

Д-р Макавеев има преминати специализирани  курсове по паразитология, вирусология, клинична лаборатория, епидемиология и токсикология в НЦЗПБ – София, ВМА-София, Военноморска болница – Варна  и  Медицински университет - Плевен.

От юли 2019г. той е част от екипа на медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”.