Медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" ЕООД изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999 г. Благодарение на бързото, качествено и коректно обслужване на пациентите, за кратко време успява да се наложи в черноморския град и региона.

Днес МДЛ „ЛИНА” има филиали в областите Бургас, Варна, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Обслужва болници, диспансери, медицински центрове, а също така предлага и услугата  „домашно посещение”.

Участието на „ЛИНА” в системата за външен лабораторен контрол гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната, а разработената и поддържана информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника.

Медико-диагностична лаборатория "ЛИНА" предоставя уникален идентификационен код за всяка проба и пациент още в момента на регистрация, който свежда вероятността за допускане на грешки до абсолютен минимум. За да покрие напълно  изискванията за максимална точност в резултатите  и за да запази водещото си място в тази сфера, МДЛ „ЛИНА” ЕООД въведе в експлоатация интегрираната система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH.

В стремежа си към по-високо качество и елиминиране на грешки  в преданалитичния етап, МДЛ „ЛИНА” е въвела процес за проследяване и индивидуализиране на всеки биологичен материал чрез уникален за отделните проби баркод етикет. Така се гарантира проследимостта на материала - от неговото вземане, през изработването и подаването му като готов резултат.

МДЛ „ЛИНА” е лицензирано лечебно заведение. Работи по договор с НЗОК и:

  • Предоставя резултати всеки ден
  • Извършва ежедневен  вътрешен лабораторен контрол
  • Редовно участва в Националната система за външен лабораторен контрол
  • Разполага с утвърдени международни лабораторни методики и апаратура

 

Профил на купувача:

Предварителни обявления:

Открити процедури по ЗОП: