admin
03/10/2016 - 11:32

Ренинът е ензим, който се произвежда основно от клетките на бъбрека.Той е част от системата ренин-ангиотензин-алдостерон /РААС/,която играе ключова роля в регулацията на водния баланс, нивата на електролитите калий, натрий и артериалното налягане.

В България, по данни на Националната лига по хипертония:

– Артериалната хипертония /АХ/ засяга 42.8% от мъжете и 39.7% от жените в активна възраст (между 24 и 65 години);

– Всеки трети хипертоник във възрастта 35-44 години не знае за заболяването си;

– Около половината от тези, които знаят, че имат АХ, не се лекуват;

Ренинът се изследва основно, за да се открие причината за увеличеното артериално налягане /високо кръвно налягане/ при недостатъчен отговор на антихипертензивното лечение и ниски нива на калий в кръвта.

Референтните стойности зависят от положението на тялото при венепункцията /изправено или легнало/ и от съдържанието на сол в диетата. На резултатите влияе приемът на кортикостероиди, естрогени, аспирин, кофеин и на някои лекарства за контрол на кръвното налягане - бета-блокери, диуретици, ACE-инхибитори.

Изследването се прави сутрин на гладно, а резултатите от него излизат до края на работния ден.