(скорост на утаяване на еритроцити)

Оценка (3 votes)
Цена: 2.00лв.
Време за изпълнение: от 1 час до 2 часа
Условия и изисквания: Сутрин на гладно
Материал за изследване(проба): Венозна или капилярна кръв