Сортиране
Редактиране цени

Цена
[title_1] 14 Изследване на Progesteron 14.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgM ( anti-CMV IgM) 17.00лв.
[title_1] 17 Цитомегаловирус - IgG ( anti-CMV IgG ) 17.00лв.
[title_1] 17 Рубеола ( Rubella IgG ) 17.00лв.
[title_1] 17 Изследване за Токсоплазма IgG 17.00лв.
[title_1] 85 Изследване на NK клетки 85.00лв.
[title_1] 17 Изследване за Токсоплазма IgM (токсоплазма гондии) 17.00лв.