МДЛ „ЛИНА” стартира кампания за привличане и задържане на медицинските кадри в България

Медико-диагностична лаборатория „Лина” открива нови работни места за медицински лаборанти, специалисти и предлага стаж, стипендия и специализация за следващите и завършилите медицина.

Всяка година голяма част от  завършилите медицина напускат страната ни, търсейки реализация, кариерно развитие и по-добро заплащане извън пределите на България.  По същия начин стои въпросът със стажовете и специализацията в определена медицинска област. Съществуват не малко  европейски  и презокеански неправителствени организации и фондации, които предлагат стипендии за следващите медицина и специализация в чужбина, като осигуряват работа след  дипломиране и възможност за придобиването на специалност. Това води до постоянно изтичане на подготвени кадри,  вместо те да бъдат стимулирани да практикуват, да специализират и да се реализират в България.
Само през 2014 година  96% от младите лекари, включително и студенти по медицина, изразяват намерения и желание да се развиват извън България. Смята се, че всяка година между 400 и 500 лекари напускат пределите на държавата.  От една страна, това се отчита като положителна тенденция сред младите медици и специализанти, тъй като се е наложило като начин на мислене, че икономически стабилните западноевропейски държави предлагат много по-добри възможности за квалифицираните ни кадри.  От друга,  така се стига до липса на кадри в България и здравната система започва да страда от сериозен недостиг на нови специалисти.

В тази връзка, отчитайки огромния проблем  с недостига на квалифициран медицински персонал от лаборанти и специалисти, а и трудната  реализация на младите медици в България  поради високата безработица и скъпо струващото следване, 

Медико-диагностична лаборатория „Лина” стартира кампания за задържането на специалистите, дипломантите, студентите по медицина, младите медици и лаборанти в България, като предлага стипендия за следващите медицина, стаж, специализация и работа в Медико-диагностична лаборатория „Лина”

Медико-диагностична лаборатория „Лина”, лабораторията на Бургас и Бургаска област, е единствената лаборатория в региона с най-много специалисти /клинична лаборатория, микробиология, вирусология, медицинска паразитология, патология, биология, цитохистология, имунология, хематология и др./  и  реално изпълняващи се изследвания на място. 
„Лина” ЕООД  изгражда първата си лаборатория в Бургас през 1999 година. Благодарение на бързото, качествено и коректно обслужване на пациентите за кратко време успява да се наложи в черноморския град и региона.
Днес МДЛ „Лина” има клонове в Бургас, Поморие, Несебър, Созопол, Карнобат, Айтос, Руен, Царево, Средец и Сунгурларе. Обслужва болници, диспансери, медицински центрове и предлага услугата  „домашно посещение” за трудноподвижните и обездвижените пациенти.

МДЛ „Лина” е лицензирано лечебно заведение. Участието на лабораторията в системата за външен лабораторен контрол гарантира постоянна връзка с катедрите по Клинична лаборатория в Медицинските университети в страната, а разработената и поддържана информационна система осигурява автоматизиране на диагностичния процес и постоянна двустранна връзка между регистратура и лабораторна техника.  „Лина” разполага с модерна база, сертификати в съответствие с изискванията на Интернешънал Сертификейшънс Лимитед и на службите по акредитация  и пълния набор от съвременна медицинска апаратура, според европейските изисквания и стандарти за осъществяване на медико-диагностичната дейност и изследвания в различните области: хематология, биохимия, хормонална диагностика, цитохистология, патология, туморни маркери, урина, серология, имунология, микробиология, паразитология, вирусология, имунохематология и ДНК-анализи.

МДЛ „Лина” винаги се е стремяла да предостави възможно най-добрите условия за работа и атрактивно заплащане на своите лаборанти, биолози и лекари-специалисти, осигурявайки им възможност за повишаване и квалификация. По преценка на управителите са подбрани подходящи мотиватори за наемане и задържане на съответните кадри.

Поддържайки и надграждайки наложените тенденции в работата през годините, в унисон с добрите медицински практики и управление на човешките ресурси, 

МДЛ „Лина” открива нови работни места за лаборанти в своите лаборатории и филиали, предлага стипендии за изучаващите медицина, стаж и специализация за вече завършилите, според обхвата на медицинските дейностите, които медико-диагностичната лаборатория реализира в своите структури.

Проявяващите интерес могат да се свържат с нас на номер 088/ 450 25 30 или да ни пишат на lab.lina@abv.bg за записване на среща с управителите на МДЛ „Лина”, както и за повече информация относно кампанията на „Лина” за привличане и задържане на медицинските кадри в България с откриване на нови работни места, осигуряване на стаж и стипендии.