Красимира Иванова Чернаева завършва Пловдивски университет“ Паисий Хилендарски“ през 1999 г. със специалност "Биология", магистър е по „Генетика и микробиология“.

Работила е като биолог в МБАЛ „ Хаджи Димитър“ - гр. Сливен и МБАЛ „Черноморска“  - гр.Бургас.

От 2012г. работи в МДЛ „ЛИНА“