prezenta1
09/12/2020 - 15:16
Свързано изследване: PCR тест за коронавирус COVID-19

Медицинска лаборатория „ЛИНА” получи сертификат за диагностика на коронавирус SARS CoV-2 (RNA) от INSTAND - Дюселдорф, Германия.

Ежегодно, лабораторията по молекулярна диагностика на МДЛ „ЛИНА” - Бургас участва по своя инициатива в мeждународна програма INSTAND (Европа) за външен контрол и оценка на качеството за диагностика на вирусите на Хепатит В (HBV DNA), Хепатит С (HCV RNA) и генотипиране на вирусния геном на HCV. През месец юли тази година лабораторията се включи и в новата за Европа и света програма за диагностика на COVID-19.

Специализираният институт INSTAND – Дюселдорф, Германия е най-авторитетната сертифицираща организация на Европа.

"Притежаването на този сертификат за нас е привилегия и още по- голяма отговорност. Това ни дава самочувствие да се равняваме с най- добрите в страната ни - Референтна лаборатория по молекулярна диагностика на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)", заявяват от екипа на медицинска лаборатория "ЛИНА".