prezenta1
08/12/2020 - 20:11

От Медицинска лаборатория „ЛИНА” съобщават, че от 13-ти август въвеждат по-ниска цена на PCR теста за COVID-19  за самонасочили се пациенти.  От 120 лв. изследването е намалено на 95 лв. Таксата пробовземане и транспортна среда е 5 лв.

От „ЛИНА” обръщат внимание, че вече извършват PCR тест за COVID-19 и по Здравна каса срещу талон-направление, издаден от лекар специалист. В този случай пациентът заплаща единственото такса пробовземане и транспортна среда.

Важна информация

  • Резултатите от изследванията са готови до 24 часа.
  • Те могат да бъдат придружени със сертификат на английски език, необходим при пътуване.
  • За дата на изследването се счита датата на вземане на пробата.
  • За изследването няма предварително записване на час.
  • Вземането на PCR проби става в следните манипулационни, като пациентите трябва да носят лични предпазни средства – ръкавици и маска. Гр. Бургас, бул. „Демокрация” №67: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота – 07:00 ч. - 12:00 ч.; гр. Варна,  ул.„Мадара” №22: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота -  07:00 ч. - 12:00  ч.; гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2: 07:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък; гр. Сливен, ул. „Криволак” №9, ет. 2: 7:00 ч. - 15:00 ч. от понеделник до петък.

„ЛИНА” е одобрена от Министерството на здравеопазването за  доказване на COVID-19.  Изследванията в нея се извършват от опитен екип хабилитирани специалисти.