prezenta1
07/26/2021 - 09:22

Лаборатория „ЛИНА” е одобрена от Министерството на здравеопазването и издава цифров сертификат на ЕС за COVID-19 при отрицателен резултат от PCR или антигенен тест.

Сертификатът се издава по заявка от пациента при регистрацията му в лабораторията и може да бъде получен по два начина. Първият е на място, на хартиен носител. Вторият е чрез SMS, без да е необходимо ново посещение в лабораторията.  SMS услугата се избира допълнително, като е необходимо пациентът да посочи телефонен номер, на който ще получи директен линк за сваляне на сертификата. Обработката на личните данни е свързана с административна такса.

Сертификатът е на български и на английски език. Той съдържа данните на пациента, информация за: тип тест, дата и час на тестване, място на тестване и резултат. В сертификата има QR код, в който са записани необходимите данни. Той се използва за сигурна проверка на автентичността, целостта и валидността на сертификата.

Тестовете, които се признават със сертификата, са тестовете за амплификация на нуклеинови киселини (NААТ), като RT-PCR тестове и бързи тестове за антигени. Пациентите  следва винаги да проверяват какви са изискванията за валидност на тестовете на страната, за която пътуват.

Снимка: European Union, 2021; photographer: Christophe Lic