Оценка (25 votes)
Цена: 15.00лв.
Време за изпълнение: до 72часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Секрет взет със стерилен тампон
Материал за изследване(проба): Гърлен секрет