prezenta1
05/10/2019 - 09:43

От днес, 10-ти май 2019г., Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага ново изследване - на кърлеж за заразеност с Борелия. Изследването дава информация за заразеност на кърлежа с борелиозен антиген, като  включва  Borrelia garinii,  Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi (това е причинителят на лаймска болест) и Borrelia spelmanii.  Тестът е имуноензимен за бърза диагностика.

Условието е големината на кърлежа да е до 8 мм.

Цената е 28лв.

Резултатът се получава в рамките на работното време. За Варна, Ямбол, Елхово - в следващия работен ден.

Това изследване допълва досега предлаганото от „ЛИНА” видово определяне на кърлеж. Видът определя вероятния преносител на лаймска болест, марсилска болест, КХТ (Конго-кримско хеморагична треска), а не заразеност на кърлежите с тези заболявания