1. Фибриноген
 2. Протромбиново време
 3. Общ белтък
 4. Албумин
 5. Билирубин - общ
 6. Билирубин - директен
 7. АСАТ
 8. АЛАТ
 9. ГГТ
 10. Алкална фосфатаза
 11. Холинестераза
 12. Урина - общо химично изследване
 13. ЛДХ
Цена: 
30.00лв.
Време за изпълнение: 
от 2 часа до края на работния ден
Условия и изисквания: 
Сутрин на гладно
Материал за изследване(проба): 
Венозна кръв
Вид изследване: 
Диагностични пакети
Оценка (14 гласа)