prezenta1
07/01/2022 - 06:37

През месеците юли и август  2022 г. всички пациенти на медицинска лаборатория „ЛИНА” могат да бъдат изследвани безплатно за чернодробните ензими АсАТ и АлАТ.

Двата анализа се извършват в самостоятелните лаборатории и манипулационни на „ЛИНА”  по желание на пациента. За тях се заплаща само такса венепункция в размер на 2 лв.