prezenta1
01/02/2022 - 10:20

През месеците януари и февруари 2022 г. безплатните скринингови изследвания на медицинска лаборатория „ЛИНА” включват ензимите на черния дроб АсАТ и АлАТ.

Двата анализа се извършват по желание на пациента в самостоятелните филиали на „ЛИНА” в областите:  Бургас, Варна, Сливен и Ямбол. За тях се заплаща само такса венепункция в размер на 2 лв.

Препоръчително е изследванията да се правят сутрин на гладно.