prezenta1
04/19/2022 - 08:11

Две групи второкурсници от Медицинския факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас проведоха практическите си упражнения по физиология в лаборатория „ЛИНА”.

„Радваме се да обучаваме своите студенти в модерна и иновативна среда, в която работят професионалисти. С това посещение продължаваме отличното си сътрудничество с „ЛИНА””, заяви  проф. Петя Цветкова, преподавател в Медицинския факултет.

Студентите са поредните възпитаници на учебното заведение, за които лабораторията отваря врати. Досега те са имали практически упражнения по микробиология, водени от доц. д-р Сашка Михайлова, д.м.

Този път бъдещите медици бяха запознати с методите за анализ на основните изследвания от д-р Пламена Хараланова, която е специалист по клинична лаборатория.

„Демонстрирах с какви биологични проби работим, като акцентът бе основно върху серум и плазма. Обясних разликата между видовете плазма, тъй като от тях се извършват различни изследвания. Така изясних необходимостта от вземането на няколко епруветки кръв от един пациент в зависимост от назначенията. Спрях се по-детайлно на изброяването на хематологичните показатели, определянето на кръвна картина, защото те са учили този материал и им е познат. Също така им представих най-иновативната напълно автоматизирана технология за определяне на скорост на утаяване на еритроцитите”, каза д-р Хараланова.

Студентите видяха и апаратите, на които се правят изследванията. На модерен микроскоп с камера, която на монитор показва какво се случва в зрителното поле, студентите наблюдаваха видовете клетки. След това им бе демонстрирано как се валидира резултат от вече готово изследване.

„В бъдеще лабораторните изследвания ще бъдат неразделна част от работата им, като много често, с излизането на резултата, може да се установи  диагнозата. Затова разгледахме няколко случая на пациенти с различни стойности, насочващи вниманието към определени патологични състояния”, каза д-р Хараланова.

Преподавателят проф. Петя Цветкова благодари на домакините  и подчерта пред студентите, че умението да разчитат резултатите ще е много важно, когато започнат да практикуват. Д-р Хараланова също благодари за интереса и заяви, че е много впечатлена от това колко интелигентни и мотивирани са възпитаниците на Медицинския факултет. Тя сподели, че се надява следващите групи да гостуват в новата свръх модерна лаборатория „ЛИНА”, която ще разполага с апаратура, уникална за страната.

„ЛИНА” си сътрудничи с Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас от години. Началото бе поставено с Факултета по обществено здраве и здравни грижи и с обучението на студенти от специалностите: „Лекарски асистент”, „Медицинска сестра”, „Помощник-фармацевт” и „Акушерка”. От миналата година в лабораторията гостуват и второкурсници от Медицинския факултет.

„ЛИНА” винаги се е опитвала да вдъхнови студентите, както и да насърчи младите кадри в професионалното им развитие. Тя е сертифицирана от Министерството на здравеопазването като база за обучение на лаборанти и следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология”, „Вирусология” и „Медицинска паразитология”.  Именно за приноса си в привличането на млади лекари в Бургас, „ЛИНА”  получи специална награда в раздел „Здравеопазване” на първите Burgas Business Awards, които се състояха миналата седмица.