Серия анализатори Cobas® 6000

 

Лабораториите с високо представяне дължат репутацията си на качеството. Доверието на лекарите в тях е от основно значение. Серията анализатори Cobas 6000 вдъхва доверие като достига по-високи стандарти на аналитично представяне.

  • Уникално имунологично тестване, посредством ECL технология
  • Референтно проследими резултати за минимално вариране между лотовете
  • Висококачествени резултати, благодарение на цялостността на пробата и резултата (напр. специфични за теста серумни индекси, еднократни връхчета и чашки за имунотестове, детекция на съсиреци)
  • Иновативни тестове на стандартизирана, автоматизирана платформа
  • Резултати, стандартизирани към други системи cobas от „Serum Work Area”