prezenta1
04/01/2020 - 14:02

Във връзка с очаквания пик на заболяването, Медицинска лаборатория „ЛИНА” прави достъпен за пациентите си от Бургас, Варна и Ямбол златния стандарт за откриване на коронавирус - генетичното изследване чрез real-time PCR. Благодарение на него директно се доказва наличието на РНК (рибонуклеинова киселина) на вируса в материали от дихателната система. Проби за изследването, което се счита за най-достоверно,  се вземат от понеделник до петък на следните адреси на „ЛИНА”: гр. Бургас, бул. „Демокрация" №67 от 07:00 ч. до 15:00 ч.; гр. Варна, ул.„Мадара” №22 от 07:00 ч.  до 12:00 ч.; гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2 от 07:00 до 11:00. В същите  манипулационни, които са отделени само за това,  се вземат и проби за бързия тест за  IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2. 

"ЛИНА" е една от малкото одобрени от Министерството на здравеопазването и кризисния щаб да извършва анализи на real-time PCR за новия коронавирус.

Защо Real-time PCR в „ЛИНА”?

Real-time PCR e изключително чувствителен метод, изискващ високотехнологична апаратура и квалифицирани лабораторни специалисти.

Генетичната лаборатория на „ЛИНА” разполага с най-съвременната апаратура за real-time PCR и системи за екстракция на генетичен материал. В нея работят  два екипа с огромен опит:  д-р Татяна Николова - вирусолог, доц. Сашка Михайлова - микробиолог и биолозите Красимира Чернаева и Виктория Пенева.

Важна информация за пациента:

  1. Проби се вземат в дните от  понеделник до петък на следните адреси: гр. Бургас, бул. „Демокрация" №67 от 07:00 ч. до 15:00 ч.; гр. Варна, ул.„Мадара” №22 от 07:00 ч.  до 12:00 ч.; гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2 от 07:00 до 11:00.
  2. Всеки пациент е длъжен да носи лични предпазни средства – маска и ръкавици.
  3. Изследването се извършва само след предоставяне на лична карта, т.е. изследването не е анонимно. Личните данни се съхраняват според регламента на ЕС и се използват  за връзка с пациента при нужда.
  4. Цената на изследването чрез real-time PCR е 120 лв. Цената на бързия тест за изследване на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 е 28 лв. Такса манипулация - 2 лв.
  5. За real-time PCR  се взема проба от носа (назофарингеална) и от гърлото (орофарингеална). За бързия тест за антитела се взема кръвна проба.
  6. Резултатите от изследването за real-time PCR са готови за 24 часа, а резултатите от бързия тест за антитела в рамките на работния ден.
  7. Положителните резултати се съобщават на РЗИ, от чиято компетентност са по-нататъшните мерки.

Тестът се препоръчва при следните групи пациенти:

  • Пациенти с остро респираторно заболяване (температура и поне един симптом на респираторно заболяване, например кашлица или затруднено дишане); с липса на друга причина, която напълно да обясни клиничната картина и с данни за пътуване или престой в държава, област или територия, за която е съобщен локален пренос на болестта COVID-19 през последните 14 дни преди началото на заболяването.
  • Пациенти с каквото и да е остро респираторно заболяване, които са били в контакт с потвърден или възможен случай на COVID-19 в предходните 14 дни преди началото на симптомите.
  • Пациенти с тежка остра респираторна инфекция, които се нуждаят от постъпване в болница и за които липсва друга причина, която напълно да обясни клиничната картина.

Медицинска лаборатория „ЛИНА” предлага и два пакета с изследвания, ключващи основни показатели, които трябва да се проследяват при доказана COVID-19 инфекция, при съмнителна такава или при възстановяващи се след прекарано заболяване. Първият пакет е „Коронавирус - лабораторна констелация" и включва показатели, които бяха препоръчани и от началника на оперативния щаб за борба с корона вирусната инфекция – ген.- майор Венцислав Мутафчийски – пълна кръвна картина (ПКК) с 20 показателя и диференциално броене, CRP,  феритин и Д-димер. Цената на пакета е намалена от 53 лв. на 33лв. Вторият пакет - „Коронавирус - разширен анализ", разширява диагностичната рамка като към горните изследвания се добавя и серологичното изследване за SARS- COV-2 IgM и SARS-COV-2 Ig G – бърз тест на обща намалена цена от 81 лв. на 58 лв.