Оценка (24 votes)
Цена: 15.00лв.
Време за изпълнение: до 72часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет отделена в стерилен съд.
Материал за изследване(проба): Урина