Изследването се извършва с първа сутрешна урина, отделена в стерилен еднократен контейнер,  или при необходимост  с урина, преседяла поне 4 часа в пикочния мехур. Преди отделянето на урината се прави добър тоалет с топла вода и сапун на външните гениталии. По този начин се избягва контаминацията на урината с нормално съществуващи бактерии по външните гениталии, които могат да дадат фалшиво положителни резултати. За изследването са необходими поне 2-5 мл. урина. Отделената урина се транспортира в лабораторията до 2 часа от отделянето ѝ. Ако транспортирането се извърши по-късно, контейнерът се съхранява в хладилник на температура от  2-8 градуса. При наличие на бактерии в количество от 10/3-10/5 или над 10/5  се изпитва тяхната  антибиотична  чувствителност, което е от важно значение за лечението. Не предприемайте антибиотично лечение без лекарска консултация.

Цена: 
15.00лв.
Време за изпълнение: 
до 72часа от доставяне на пробата
Условия и изисквания: 
Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет отделена в стерилен съд.
Материал за изследване(проба): 
Урина
Оценка (31 гласа)