Хематологичен анализатор Sysmex XN – 1000 представлява компактна система  за 5- типно апаратно диференциране на белите кръвни клетки с най-съвременна методика (флуоресцентна флоуцитометрия). Благодарение на нея, освен стандартните параметри на една кървна картина, получавани от аналогични хематологични анализатори, е възможно  да се  разпознават и изброяват и някои от по-младите и незрели бели кръвни клетки, които нормално не се срещат в кръвта на здрави хора. Апаратът има възможност  за изброяване на ретикулоцити (млади еритроцити) и на еритробласти (ядроносни еритроцити, предшественици на зрелите червени кръвни клетки). Тeзи възможности превръщат Sysmex XN – 1000 в  безспорен лидер сред хематологичните анализатори и  незаменим помощник при ранната диагностика на редица хематологични заболявания.