prezenta1
04/30/2021 - 12:43

Медицинска лаборатория „ЛИНА” въведе нова мерна единица и референтни граници в резултата от количествения тест за антитела срещу COVID-19 - SARS-COV-2 TrimericS IgG.

Това става съгласно препоръките на Световната здравна отганизация  (СЗО), според която тестовете за доказване на специфични антитела към SARS-CoV-2 трябва да се актуализират към  първия Международен стандарт (IS). Целта на приравняването на получените стойности към стандарта е проследимост на резултатите във времето и възможност за сравнение.

Новите стойности се изразявaт в BAU/ml (Binding Antibody Units). Променени са съответно и препоръчителните стойности, като интерпретацията е следната:

BAU/ml

Резултат

Интерпретация

< 33,8

Отрицателен

Отрицателният резултат може да показва наличието на много ниски стойности на IgG антителата. Тестът може да даде отрицателен резултат при инфектирани пациенти през инкубационния период или в ранен стадий.

≥33,8

Положителен

Положителният резултат индикира за наличие на IgG антитела за SARS-CoV-2, което показва среща на организма с вируса.

>130

Положителен

Показва достатъчно ниво на антитела след преболедуване

>200

Положителен

Очакваеми нива на антитела след втора доза на ваксина

Предишните резултати от количествения тест, получени в лаборатория „ЛИНА” в AU/ml от анализаторите на DiaSorin, следва да се умножат с фактор 2.6, за да се конвертират в BAU/ml: AU/ml х 2.6 = BAU/ml.

Новите щамове на SARS-CoV-2, доказани в Обединеното Кралство, Южна Африка и Бразилия, също се откриват с количествения тест.