Analyzer for immunoassay testing / DIASORIN LIAISON

Анализатор за имунолигични изследвания Liaison съчетава работен модул с различни функции и възможност за множество типове изследвания. Всичко това води до висока ефективност и бърза обработка на резултатите. Апаратът дава възможност за едновременно изследване на 15 проби, базирайки се на CLIA-технология и магнитни микрочастици в твърда фаза. Ефикасен от самото си разработване, анализаторът позволява непрекъснато зареждане на работните проби.