No votes yet
Цена: 21.00лв.
Материал за изследване(проба): Венозна или капилярна кръв
Вид изследване: 
Серологични изследвания