Eco™ Real-Time PCR System

Инструмент за ДНК-анализи в реално време (qPCR), базирано на принципите на полимеразната верижна реакция (PCR). Иновативно и бързо решение, заменило старите технологии в компактен и съвременен уред от ново поколение.