Генетичното изследване чрез real-time PCR е считано за златен стандарт за откриване на коронавирус (SARS-CoV-2). Благодарение на него директно се доказва наличието на РНК (рибонуклеинова киселина) на вируса в материали от дихателната система. 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е одобрена от Министерството на здравеопазването за доказване на COVID-19. Затова резултатите от нейните PCR тестове се признават при пътуване в чужбина.
  1. Всеки пациент е длъжен да носи лични предпазни средства – маска и ръкавици.
  2. Изследването се извършва само след предоставяне на лична карта, т.е. изследването не е анонимно. Личните данни се съхраняват според регламента на ЕС и се използват  за връзка с пациента при нужда.
  3. За real-time PCR  се взема проба от носа (назофарингеална) и от гърлото (орофарингеална).
  4. Резултатите са готови до 24 часа и може да са придружени със сертификат на английски език, необходим при пътуване
  5. За дата на изследването се счита датата на вземане на пробата
  6. Положителните резултати  се съобщават на РЗИ, от чиято компетентност са по-нататъшните мерки.

Такса пробовземане и административно обслужване: 5 лв.

Време на изпълнение: От 4 до 48 часа в зависимост от часа на даване на пробата.

Цена: 
80.00лв.
Оценка (305 гласа)