Цена: 120.00лв.
Време за изпълнение: 24 часа

Генетичното изследване чрез real-time PCR е считано за златен стандарт за откриване на коронавирус (SARS-CoV-2). Благодарение на него директно се доказва наличието на РНК (рибонуклеинова киселина) на вируса в материали от дихателната система. 

Цена: 28.00лв.
Време за изпълнение: до края на работния ден
Материал за изследване(проба): Венозна кръв

 

 В резултата от бързия тест за изследване на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 се отразява присъствието/отсъствието на двата класа антитела, т.е. изследването е качествено, а не количествено.

Тестът, който се използва в лаборатория „ЛИНА“, е одобрен за продажба в Европейския съюз и останалата част от света.

Най-важната информация за изследването.