Цена: 175.00лв.
Време за изпълнение: до три работни дни
Материал за изследване(проба): Венозна кръв с антикоагулант К2ЕДТА
Условия и изисквания: Кръв се взима по всяко време

 

Изследването включва следните  генетични мутации:

  • Мутация в ген за Prothrombin G20210A
  • Мутация в ген за Фактор V Leiden 
  • Алелна специфичност на PAI-1  4G/5G
  • Мутация MTHFR C677T
  • Мутация MTHFR А1298С
  • Фактор XIII (F XIII) G103T
  • Фактор VII (проконвертин) G10976A
  • FGB(фибриноген) G455A
  • ITGA2 ( интегрин а2) C807T
  • ITGB3 (интегрин b3 ) T1565C