лаборатория Лина е база за специализация на млади лекари

Това е голям успех и признание за професионализма на целия екип

Още двама млади лекари се завърнаха в родния си Бургас, благодарение на медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”

Усмихнатата д-р Джанан Шериф е най-новият специализант в паразитологичната лаборатория на „ЛИНА”.  Д-р Шериф е завършила Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна през 2019 г., а условията тук  я мотивират да продължи професионалната си реализация в областта на лабораторната медицина.