За да могат пациентите на лаборатория "ЛИНА" да направят своя правилен и информиран избор на необходимия за тях тест за антитела спрямо SARS-COV-2, ще направим кратък преглед на видовете тестове, предлагани в лабораторията и тяхното приложение.

Д-р Николова е вирусолог с над 30-годишен опит и е убедена в необходимостта на имунизацията за справяне с пандемията