Те включват грижа за сърцето, скрининг на щитовидна жлеза, туморен маркер и пакет здрави стави