лекари специалисти в Лина

Д-р Атанасова е специалист, провел своето следдипломно обучение в медицинска лаборатория "ЛИНА"