Тестът  се отличава с висока чувствителност и специфичност, което го прави  един от най-точните