Препоръчително е  да се положат максимални усилия за доказване на бактериален причинител преди започване на антибиотична терапия при пациенти с установена COVID-19 пневмония