С хубавото време и разходките сред природата се увеличават и случаите на ухапвания от кърлежи

Лаборатория „ЛИНА” предлага ново изследване,  с което разширява диагностиката на кърлежово  преносимите инфекции, а именно видово определяне на кърлеж.

Бургаски  регион е ендемичен за две основни кърлежовопреносимите инфекции -Лаймска болест и Марсилска треска