„ЛИНА” обявява в кои нейни лаборатории НЕ се вземат проби за PCR тестове за COVID-19