Медицинска лаборатория „ЛИНА” на ул. „Народни будители” №3А (зад читалище „Просвета”)  поема съботните дежурства във варненския кв. „Аспарухово”. Работното време на манипулационната е: понеделник -  петък от 7:30 ч. до 15:30 ч.  и  събота от 8:00  ч. до 12:00 ч.